News

Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà

Tại văn bản này, Bộ Công Thương đã dẫn chiếu định nghĩa hệ thống điện mặt trời mái nhà và dẫn chiếu khái niệm về công trình xây dựng theo các quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, nhà, kết cấu dạng nhà của công trình xây dựng theo Thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng...

Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Thông tư 18 quy định, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện Mặt Trời tại Việt Nam (Quyết định 13).

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Giá điện mặt trời mái nhà sau thời điểm 30/6/2019 là 1.943 đồng/kWh. Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (thay thế Quyết định 11/2017 đã hết hiệu lực từ 30/6/2019). Quyết định này có...

Văn bản số 3450/EVN-KD ngày 2/7/2019 của EVN về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về điện mặt trời mái nhà

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Văn bản số: 3450/EVN-KD, ngày 2/7/2019, gửi các Tổng công ty Điện lực, về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về điện mặt trời trên mái nhà.

Văn bản 2266/EVN-KD ngày 3/5/2019 của EVN về việc hướng dẫn vướng mắc về điện mặt trời mái nhà

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhận được đề nghị của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc hướng dẫn giải quyết các trường hợp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 đối...

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED